WE OWN IT!

APRIL

26
DONDERDAG
Waar ?
Vooruit, Gent
Wanneer ?
26/04/2018  13:00
GENT • een symposium over het belang van publiek bezit
Het volstaat niet om nee te zeggen tegen het neoliberale offensief. Als we de privatisering van alles wat los en vast zit aan onze samenleving willen vermijden, dan hebben we nood aan een duurzaam en menswaardig alternatief. Dat betekent dat we, tegen de fiscale gunstregimes in waarmee overheden de uitverkoop van onze sociale welvaartsstaat financieren, een sprong vooruit moeten maken: durf terug pro publiek te denken!
Energie, transport, zorg, onderwijs, cultuur… dat mogen we allemaal niet uit handen geven aan winstbejag als we samen een sociale, ecologische en economisch duurzame maatschappij willen uitbouwen. Maar zo’n publiek bezit, is dat op zich geen tegenspraak? Hoe organiseer je zoiets democratisch op verschillende schalen, van lokaal tot internationaal? Hoe mobiliseer je hiervoor zodat mensen terug opkomen voor wat van hen hoort te zijn? Wat kunnen vakbonden en andere burgerbewegingen hier betekenen? En kunstenaars?
Op donderdag 26 april 2018 organiseert ACOD Cultuur samen met Vooruit, Masereelfonds, Hart Boven Hard en DeWereldMorgen.be een symposium over het belang van publiek bezit. We voorzien lezingen waarin good practices aan bod komen, we openen het debat en organiseren werkgroepen om samen na te denken over eigen initiatieven en de weg ernaar toe.
met:

Andrew Cumbers: professor in politieke economie, auteur van Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy.
Satoko Kishimoto: klimaatactivist en onderzoeker van de Transnational Institute, coauteur van Reclaiming Public Services.
Cat Hobbs: oprichter en directeur van het campagneplatform We Own it.
Sam Mason: klimaatadviseur voor PCS, de Britse vakbond voor de openbare diensten.

respondenten:

Natalie Eggermont: machinist van de Climate Express.
Sacha Dierckx: onderzoeker denktank Minerva.
Pascal Gielen: cultuursocioloog, auteur van The Art of Civil Action.

Links :
www.acodcultuur.be